Reparera stenskott

Alla som någon gång har ägt en bil har säkerligen upplevt frustrationen som uppstår när man får ett stenskott. Stenskott orsakar frustration av flera anledningar, men kanske framförallt på grund av att de inte går att förutse, att de inte går att undvika, och att de måste åtgärdas snabbt.

Ett stenskott är den skada som uppstår på någon av en bils glasrutor (oftast vindrutan) när småsten eller grus slår i den. Stenskotten uppstår oftast genom att småstenen eller gruset fastnar i däcken, och sedan lossnar och flyger iväg när bilen kör i högre hastigheter (vanligtvis över 70 km/h). När detta sker kan gruset skada vindrutan på bilarna bakom.

Ett stenskott är oftast en mycket liten skada, men kan vara farlig från det ögonblick den uppstår. Detta eftersom ett stenskott ofta beter sig som en prisma, och bryter ljus (som annars skulle vara helt ofarligt) på ett sätt som gör att föraren av bilen kan bli bländad. Om man lämnar stenskottet, och inte gör något åt det, kan det dessutom sprida sig och bilda en stor spricka i vindrutan, som bland annat är farlig eftersom den skymmer sikten. Detta är särskilt vanligt på vintern, då temperaturskillnader kan göra att sprickan sprider sig, men det kan också orsakas av vibrationer eller stötar som uppstår genom vanlig körning.1280px-Windshield-spiderweb

Trots att det alltså är så viktigt att reparera stenskott så snart som möjligt, låter många stenskotten bli kvar under lång tid. En anledning till det är ofta att man helt enkelt inte har tid i sin vardag för att åka iväg med bilen till en firma som kan reparera eller byta ut bilglas, där man dessutom kan bli tvungen att lämna bilen under ett antal timmar eller över dagen. Om du har det problemet bör du istället gå in på http://www.mobilglas.se/. Mobilglas kan nämligen åka till dig istället för att du åker till dem, och de kan reparera eller byta ut bilglaset på plats. På så sätt behöver du aldrig oroa dig över ett stenskott som långsamt sprider sig över rutan.

Stenskott har blivit vanligare i takt med att bilar och däck har blivit mer moderna. Det beror på att tunnare rutor används i moderna bilar, för att få ner den totala vikten, och på att moderna däck har fler spår där grus och småsten kan fastna.

Leave a Reply

mts_magxp